Article “Consultoria TIC internacional”

S’insisteix reiteradament que part de la sortida de la crisi que viu el nostre país s’aconseguirà a través de l’exportació. La baixa demanda interna s’ha de suplir amb vendes de serveis i productes als mercats exteriors. És possible vendre enginyeria i consultoria fora de les nostres fronteres? Quina demanda hi ha? Estem capacitats per això? Com es fa? Quines dificultats i riscos s’han d’afrontar? Quins avantatges aporta i quins beneficis? Per descomptat que és possible i crec fermament que estem capacitats per fer-ho. Però també cal remarcar que no s’aconsegueix ni de forma immediata ni és fàcil. S’ha de tenir una estratègia clara, paciència i tenacitat i, excepte que es circumscriguin les activitats a Llatinoamèrica, cal parlar anglès.

Existeixen diferents possibilitats per escollir:

• Donar serveis a empreses multinacionals amb seu central al nostre país i en expansió a l’estranger.
• Participar en processos de selecció de serveis de consultoria promoguts per institucions internacionals com el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc Europeu de Reconstrucció, etc.
• Participar en concursos internacionals.
• Establir acords de col•laboració amb empreses similars per optar a projectes internacionals de manera conjunta, constituint equips multinacionals i multiculturals, cada cop més valorats.

A nivell d’empreses multinacionals, la consultoria ICT és un dels primers serveis que s’està globalitzant, ja que les seus centrals de les empreses han d’establir la mateixa estratègia de telecomunicacions, xarxes i sistemes per a totes les seves filials. En aquest sentit, per donar serveis de consultoria TIC per a multinacionals cal ser internacional.

El gran avantatge de donar serveis a l’estranger és que la consultoria està molt més valorada que aquí i està més ben pagada; començant pels terminis, a l’estranger no es concep no pagar el dia que toca. El talent i el coneixement estan ben vistos, pensar s’aprecia. A més, especialment a Amèrica, no es mira si pertanys o no a una gran organització, es valora qui ets, què has fet professionalment i què pots aportar. Hi ha oportunitats per a freelance i per a petites empreses, boutiques de consultoria. Les nostres administracions haurien de prendre exemple. Però els riscos són també clars: viatjar és molt car, requereix molt de temps, estar fora de casa períodes prolongats és molt desagradable i, a més, en aquest planeta hi ha molts llocs perillosos. Per sort, Internet ajuda molt a minimitzar viatges i cada cop s’accepten més les reunions virtuals i el treball en xarxa.

Com es comença? Simplificant, diria que cal tenir un producte clar, saber-ho explicar i gastar temps i diners construint una xarxa de contactes. Això es pot fer participant en missions comercials i assistint a congressos. A l’estranger es valora molt participar activament en congressos, presentant ponències.

Qui estigui interessat i vulgui conèixer de primera mà experiències internacionals en consultoria del sector TIC pot assistir gratuïtament a la segona Trobada Internacional de Consultors i Enginyers de Telecomunicacions, organitzada conjuntament per la Society of Telecommunications Consultants i el Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, COETTC, que tindrà lloc al CaixaForum Barcelona el proper divendres 1 de març.

Més informació a aquí.

Podeu confirmar la vostra assistència a Jessica Vázquez jessica@argelich.com.

ARTICLE PUBLICAT A CERCLE PER AL CONEIXEMENT