Consolidació de contractes de telecomunicacions, contractació de nous serveis i optimització dels costos.

Client

Empresa líder indiscutible a Espanya a nivell mundial en el desenvolupament de programari de gestió per a pimes i despatxos professionals.

Situació

La companyia havia experimentat un important creixement durant els últims anys a causa de l’adquisició de diferents empreses que disposaven de sistemes i proveïdors de telecomunicacions diferents i amb diverses condicions. Es plantejava un triple repte, unificar els seus proveïdors de telecomunicacions, optimitzar els seus costos i establir una xarxa de comunicacions comú per a tot el grup.

Desenvolupament

Argelich ® va preveure anàlisi dels costos actuals, va preparar els documents de petició d’ofertes RFP, va analitzar, comparar i seleccionar, i prèvia renegociació les ofertes rebudes, va donar suport en la negociació dels contractes i va comprovar la correcta facturació de tots els serveis durant el primer any de vigència dels mateixos, resolent els errors de facturació que es van produir.

Resultats

Contractació dels serveis d’allotjament en dos data centers a Barcelona i Madrid. Contractació d’una nova WAN de molt alta capacitat utilitzant solucions Carrier Ethernet. Contractació d’una solució de comunicacions corporatives sobre telefonia pública GSM. Contractació de serveis 90X per al centre d’atenció a clients. Estalvi aconseguit 41%. Errors detectats en factures per import superior a 600.000 €. Increment retribució serveis 90X en un 60%.