Gestió consums Telecom

Els serveis de telecomunicació en el si de les empreses tenen creixements importants tot i que els proveïdors redueixen les seves tarifes oficials.

Analistes com Gartner, Aberdeen o Forrester, estimen que les despeses en serveis de telecomunicació creixen entre un 10 i un 15% anual.
Creixen els costos de sistemes mòbils i dades i es redueixen els costos de telefonia fixa. Es demanen de nous serveis d’audioconferències, videoconferències, serveis d’internet, home office, mobilitat. Mercat dinàmic, canviant, complex.

És en aquesta situació, quan els esmentats analistes consideren els serveis TEM, Telecomunication expense Management imprescindibles.

Les empreses que disposen de serveis TEM redueixen els seus costos de telecomunicacions en percentatges entre el 20 i el 40%.

Què és el servei TEM?

La gestió de la despesa en Telecomunicacions pren moltes formes i inclou molts departaments. En essència, consisteix a combinar el coneixement tècnic de diversos serveis de telecomunicacions amb un fons de finances o comptabilitat per mantenir el control sobre l’inventari dels serveis contractats per l’empresa i els seus costos. Inclou qualsevol mesura encaminada a reduir costos i augmentar l’eficiència dels serveis de telecomunicacions contractats.

Argelich aporta 20 anys d’experiència en serveis TEM i gestiona més de 6 M de € anuals, ofereix un servei personalitzat per a cada empresa que inclou resumidament:

Control permanent dels costos en telecomunicacions a partir de la facturació electrònica facilitada per les operadores.
Emissió d’Informes de seguiment adaptats a cada empresa.
Negociació i renegociació de condicions amb les operadores.
Propostes d’estalvi i disminució de costos sense minva del nivell de servei.
Tramitació de reclamacions per facturació incorrecta, molt habitual en el sector telecom.

És un servei altament rendible, ja que els honoraris es fixen en funció dels resultats obtinguts, sense cap risc ni cost addicional per als clients.