Gestió Projectes IT

Aplicant una estricta metodologia en la gestió i direcció de projectes garantim el seu èxit tècnic i econòmic. Desenvolupem aquests serveis en 5 fases:

1. Contestem a la inquietud d’un client sobre el rendiment, cost o funcionalitats dels seus sistemes, responem a la pregunta Com podem millorar? Efectuem estudis de viabilitat, avantprojectes, anàlisi de rendiment i auditories de costos.

2. Desenvolupem i dissenyem la solució òptima, que es plasma en la redacció d’un projecte executiu o plec d’especificacions tècniques.

3. Sol · licitud i avaluació d’ofertes, lliures de qualsevol conflicte d’interès amb operadores, fabricants i instal · ladors, recomanem la millor opció per als nostres clients.

4. Contractació. Assessorem en els processos de contractació d’instal · lacions i serveis.

5. Direcció d’obra. Dirigim i coordinem el procés d’implantació de solucions tecnològiques efectuant les proves d’acceptació necessàries.

Enginyeria

  • Fibra òptica i solucions de cablejat estructurat.
  • Plataformes de comunicacions corporatives. Solucions de comunicacions unificades i col · laboració.
  • Xarxes de dades (IP Networks) XArxes de dades (IP).
  • Local Area Network (LAN).
  • Wide Area Network (WAN).
  • Data Centers.
  • Internet.
  • Centres d’atenció multimèdia Call and Contact Centers. CTI Computer Telephone Integration.
  • Vídeo IP. Vídeo seguretat tractament digital de la imatge.
  • Wireless Networks (WI-FI).