La xarxa de telecomunicacions de Mercabarna s’estén a Mercapalma

Mercapalma serà la primera Merca espanyola a implantar en el seu recinte el mateix model de telecomunicacions que Mercabarna.

Argelich Networks ha redactat el projecte d’implementació per Mercapalma.

(veure més)

 
El subdirector de Mercapalma (el tercer per l’esquerra) i la regidora de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma (la quarta per l’esquerra) acompanyats per membres de l’equip directiu de Mercabarna.