Supervisió continua de xarxes

Fruit de la nostra àmplia experiència en el desenvolupament de solucions en comunicacions corporatives, hem detectat importants mancances en la seva gestió i administració.

Com a solució oferim un servei únic al mercat, de gestió independent de xarxes de telecomunicació, que contempla tot el sistema en conjunt, equips i serveis d’operadores, aspectes tècnics i econòmics.

Supervisem la disponibilitat i rendiment de les seves xarxes, equips propis i serveis externs. Administrem els acords de SLA amb els seus proveïdors.

Disposem d’un potent centre de telecontrol a la nostra seu central a Barcelona.

Descripcion servicio ongoing management SP v3