Presentació del projecte de la Xarxa de Telecomunicacions a Mercagranada

A l’edició del passat any, l’associació @asLAN va premiar el projecte de Xarxa de Telecomunicacions de MERCABARNA com exemple d’innovació i exemplaritat en l’ús de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions. La xarxa proporciona grans avantatges a les empreses assentades a la Unitat Alimentaria enfront d’altres ubicades a altres polígons, ja que faciliten uns serveis […]