Molta participació en la Primera Jornada Internacional de consultoria i enginyeria en telecomunicacions

Gran participació a la primera Jornada Internacional de consultoria i enginyeria en telecomunicacions, organitzada per Argelich Network en col·laboració amb la Society of Telecommunications Consultants, i el Col·legi Oficial de Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, celebrada a Barcelona el passat dia 1 de març. Els senyors Jim Gorman, president de STC i Ferran Amago, degà del COETTC, […]