Utilització de les tecnologies TIC a la Unitat Alimentària de Barcelona

MERCABARNA

La Unitat Alimentaria de Barcelona, que ocupa una superfície de 90 hectàrees en la Zona Franca, concentra els Mercats majoristes de Fruites i Hortalisses, Peix, Flor i L’Escorxador.

En el polígon s’ubiquen 800 empreses del sector agroalimentari. Mercabarna proveeix directament a més de 10 milions de persones, però sobretot s’ha convertit en un dels centres més importants de distribució de productes frescos a nivell internacional. El mercat s’ha fet global i hi ha qui considera a Mercabarna una variant de Wall Street. Es compra i es ven a tot el mon.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE MERCABARNA

Sens dubte a l’èxit de Mercabarna, també està contribuint la seva constant inversió en telecomunicacions, que l’han convertit en un polígon punter en tecnologia.

El mercat és networking, una xarxa de relacions i contactes personals i empresarials, que obté una gran fluïdesa i eficiència gràcies al avançat networking electrònic.

La xarxa es suporta en una infraestructura de fibra òptica que interconnecta tots els edificis del recinte complementada amb esteses de cablejat estructurat de categoria VII. La xarxa transmet veu, dades i imatge a alta velocitat amb preferent utilització de protocols IP.

A més de la xarxa física, el recinte gaudeix d’una xarxa Ethernet sense fils a 54 Mbits Wi-Fi.

Les dues xarxes, la Wired i la Wireless, estan dotades de sofisticats i fiables sistemes de seguretat, tant des d’un punt de vista físic (redundància d’elements físics), com lògic (encriptació, autenticació d’usuaris, “tunelització”, VLAN, VPN , etc.)

Xifres més significatives

Connexió a Internet a 1 Gbit.

100 antenes Wi-Fi.

450 Connexions de dades per a empresa a 100 i 1.000 Mbits.

350 VLANs

2.200 extensions de telefonia fixa.

Flota de 1.100 mòbils integrada amb la xarxa de telefonia fixa.

150 càmeres de vídeo IP.

APORTACIÓ D’ARGELICH INGENIEROS

Argelich Ing assessora MERCABARNA des de 1.992 quan va efectuar els primers estudis de viabilitat de la xarxa. En anys posteriors ha assumit el disseny i la direcció de les diferents fases del projecte. També ha facilitat els serveis de consultoria necessaris per establir el model de gestió de la xarxa i els acords amb les diferents operadores.

Presentació (en anglès)